Privacy

14 mei 2018

Travel Alberta is een overheidsbedrijf in Alberta (Canada Crown), opgericht voor het promoten en marketen van toerisme in de provincie Alberta, zowel binnen Canada als in enkele internationale markten.

Travel Alberta ziet erop toe dat een gevarieerd, internationaal publiek officiële reisinformatie voor Alberta op hun websites kan vinden. Travel Alberta zet zich ervoor in om bezoekers van onze website van de benodigde informatie te voorzien, terwijl hun privacy gerespecteerd wordt. Op deze pagina wordt in het kort uitgelegd hoe Travel Alberta zijn websites beheert en hoe met persoonlijke informatie van gebruikers van die websites omgegaan wordt.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van deze site in de Europese Economische Ruimte, inclusief de Europese Unie, de volgende wijzigingen of aanvullingen gelden voor de hieronder weergegeven voorwaarden voor het privacybeleid:

 • Overheidsbedrijf Travel Alberta, hoofdkantoor gelegen op 400-1601 9 Avenue SE, Calgary, Alberta, T2G 0H4, Canada, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
 • Travel Alberta beheert zijn websites in overeenstemming met de Europese wet inzake gegevensbescherming en in het bijzonder met Verordening Nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van zulke gegevens ('GDPR')
 • Houd er rekening mee dat de reikwijdte en betekenis van persoonlijke gegevens anders gedefinieerd kunnen worden door de geldende wetgeving
 • Artikel 6.1(a) van de GDPR geeft de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens van gebruikers (door gebruik te maken van deze website geven gebruikers toestemming). De verwerking van gegevens die automatisch verzameld worden, is wettelijk geregeld door artikel 6.1b(f) van de GDPR (de verwerking is nodig voor wettelijke belangen die wij nastreven); de wettelijke belangen die de verantwoordelijke voor gegevensverwerking nastreeft, zijn de optimalisatie van zijn websites en diensten
 • Gebruikers ontvangen bericht dat hun gegevens worden overgedragen aan Travel Alberta in Canada, een overheidsbedrijf.  Er is geen beslissing van de Europese Commissie over de toereikendheid van door de Canadese overheidsentiteiten toegepaste waarborgen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie
 • Gebruikers worden ook op de hoogte gebracht van het feit dat Travel Alberta gebruikmaakt van Google Analytics en dat hun gegevens overgedragen kunnen worden aan de Verenigde Staten van Amerika. Zulke overdrachten vinden plaats in navolging van het Privacy Shield kader, waarvoor de Europese Commissie (door beslissing 2016/1250 EU van 12 juli 2016) heeft geaccepteerd dat om voldoende gegevensbescherming te bieden, bedrijven in de VS gecertificeerd moeten zijn in overeenstemming met de gegevensbeschermingsnormen van de EU. Ga voor meer informatie naar www.privacyshield.gov
 • Gebruikers mogen verzoeken om toegang tot en verbetering of wissen van persoonlijke gegevens of beperking voor de verwerking daarvan in zoverre die op hen van toepassing is. Verder hebben ze het recht om de gegevens mee te nemen
 • Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

BEHEER PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op websites van Travel Alberta kunnen personen vrijwillig bepaalde persoonlijke informatie geven (zoals naam, contactnummer(s), huis- of e-mailadres). Travel Alberta verzamelt persoonlijke informatie als u een e-mail stuurt of een online formulier invult en indient.

Informatie die u verstrekt, wordt gebruikt bij het beantwoorden van uw vragen of het geven van informatie en materiaal waarom u verzocht hebt. Informatie op online formulieren wordt alleen gebruikt zoals op elk van die formulieren vermeld staat. Uw informatie is alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel van Travel Alberta en contractanten die de informatie nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Uw informatie blijft binnen de veilige omgeving in het systeem en wordt alleen gebruikt voor het aangegeven doel. Is dat doel bereikt dan wordt de informatie gewist.  Doorgaans is dit als we uw verzoek behandeld hebben of de informatie over toerisme in Canada aan u hebben toegestuurd (waar dit wettelijk is toegestaan). In sommige gevallen wordt door u verstrekte informatie alleen verzameld en gebruikt op een manier die geen identiteit prijsgeeft.

BELANGRIJKE OPMERKING OVER COOKIES

'Cookies' zijn kleine hoeveelheden informatie die door sommige websites in uw webbrowser geplaatst worden. Cookies onthouden informatie over browse-activiteit in het verleden om het gebruik van websites te verbeteren. Websites van Travel Alberta creëren per bezoek tijdelijke cookies. Om uw ervaring op de websites van Travel Alberta te personaliseren, inclusief speciaal op u gerichte aanbiedingen en reclames, zijn sommige functies afhankelijk van automatische plaatsing van een permanente cookie. Afhankelijk van de versie en instellingen van uw webbrowser kunt u mogelijk gevraagd worden een permanente cookie te accepteren. Bij weigering van zulke cookies hebt u nog steeds toegang tot de meeste inhoud en functionaliteit van de websites van Travel Alberta, maar bepaalde gepersonaliseerde inhoud is mogelijk niet beschikbaar. U ontvangt een mededeling als inhoud niet beschikbaar is.

Indien u websites van Travel Alberta bekijkt, pagina's ervan leest, of informatie ervan downloadt, verzamelt Travel Alberta automatisch een beperkte hoeveelheid informatie over uw bezoek. Met deze informatie wordt de activiteit van iemand op de site weergegeven.  Tijdens een bezoek aan een site wordt onder meer de volgende informatie verzameld:

 • Datum en tijd van toegang
 • Internetdomein (bijvoorbeeld "xcompany.com", indien gebruik wordt gemaakt van een privé internet access account) en IP-adres (een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen als iemand op het internet rondkijkt
 • Het type browser, operating system en versie waarmee toegang gezocht werd tot de website van Travel Alberta
 • Files die bekeken of gedownload zijn
 • Voorkeurstaal
 • Geografische informatie
 • Bezochte pagina's
 • Het adres van de website die voordien bezocht werd (indien u via een link op de betreffende website bij Travel Alberta terechtkwam)

We gebruiken deze informatie om de websites van Travel Alberta te verbeteren -  Travel Alberta leert zo bijvoorbeeld welke informatie het interessantst is voor de meeste bezoekers en hoe vaak Travel Alberta bezocht wordt. De verzamelde informatie voor het personaliseren van uw ervaring op de website wordt ook verzameld, onderhouden en gebruikt voor samengevoegde niet-identificeerbare gegevens voor academisch en marktonderzoek en om de websites en geboden diensten van Travel Alberta te verbeteren.

Deze site maakt ook gebruik van 'Google Analytics', de webanalysediensten van Google Inc. ('Google'). Google Analytics analyseert aan de hand van cookies hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt naar Google gestuurd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en is daarmee onderhevig aan de wetgeving van de Verenigde Staten, die kan afwijken van de wetgeving van Canada of van de wetgeving van het land waar u zich bevindt. Met deze informatie kan Google uw gebruik van de website evalueren, rapporten samenstellen over activiteit op de website voor website operators en andere diensten leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden als dit wettelijk vereist is, of als deze derden de informatie voor Google verwerken. Google legt geen verband tussen uw IP-adres en andere gegevens die Google heeft. Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dat aangeven in de browserinstellingen - houd er wel rekening mee dat een weigering van cookies kan betekenen dat de functionaliteit van de website niet optimaal is.

BELANGRIJKE MEDEDELING OVER INFORMATIE DIE VIA HET INTERNET VERSTUURD WORDT

Wees u ervan bewust dat persoonlijke informatie die via het internet verstuurd wordt mogelijk pas op de servers van Travel Alberta beveiligd is. 

BEVEILIGING

Om beveiligingsredenen en om te zorgen dat deze dienst voor alle gebruikers beschikbaar blijft, maakt Travel Alberta gebruik van softwareprogramma's voor bewaking van het netwerkverkeer ter identificatie van niet-geautoriseerde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen, of om op andere wijze schade toe te brengen.

PRIVACY & LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De websites van Travel Alberta bevatten links naar andere websites met handige toeristische en reisinformatie. Travel Alberta is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy praktijken van andere websites met links op de websites van Travel Alberta. Lees het privacybeleid en disclaimers van elke website van een derde partij en bepaal zelf of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en juistheid van het materiaal en de informatie van die website voldoende is.

VRAGEN?

Voor meer informatie over het hierboven beschreven beleid of over de websites van Travel Alberta in het algemeen kunt u contact met ons opnemen via info@travelalberta.com

Lees de Freedom of Information and Protection of Privacy (FOIP) Act van Alberta.