Eco-Rating-programma Green Key

Al meer dan 15 jaar evalueert en certificeert Green Key in het kader van hun Eco-Rating-programma accommodaties in Noord-Amerika en daarbuiten op grond van hun duurzame initiatieven.

Het programma
Het Eco-Rating-programma van Green Key is een classificatiesysteem bedoeld om hotels, motels en resorts die zich inzetten om het milieu en hun fiscale prestaties te verbeteren, te erkennen.
Op basis van de resultaten van een uitgebreide zelfbeoordeling op het gebied van milieu, krijgen accommodaties een beoordeling van 1 tot 5 sleutels, waarbij 5 sleutels het hoogst haalbare is. Leden krijgen advies over hoe ze het gebruik van voorzieningen, afval, uitstoot en bedrijfskosten kunnen verlagen om zo van hun accommodatie een toonaangevend, groen verblijf te maken. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor het opleiden van medewerkers, het motiveren van medewerkers en klanten, supply chain management, het betrekken van de gemeenschap bij het bedrijf en meer.

De beoordeling
Het Green Key-programma beoordeelt de vijf belangrijkste operationele vlakken van een accommodatie en bestrijkt negen gebieden van duurzame bedrijfsvoering:

Operationele vlakken
Bedrijfsbeleid inzake milieu
Schoonmaak
Voedsel- en drankvoorziening
Conferentie- en vergaderfaciliteiten
Constructie

Duurzame bedrijfsvoering
Energiebesparing
Waterbesparing
Verwerking van vast afval
Verwerking van schadelijk afval
Luchtkwaliteit binnen
Welzijn van de gemeenschap
Infrastructuur in en om het gebouw
Gebruik van land
Milieubeheer

Inspecties op locatie
Nadat het programma is voltooid en de Green Key-classificatie is toegekend, kan er een inspectie op locatie worden uitgevoerd om de classificatie te bevestigen. Deze inspecties zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de antwoorden van leden een accurate afspiegeling van de werkelijkheid zijn. Minimaal 20% van de geclassificeerde accommodaties wordt jaarlijks geïnspecteerd.